Prijzen en stipendia
van en voor auteurs

Wie was Charlotte Köhler?

Charlotte Köhler (1892-1976) was een vooraanstaand en succesvol toneelspeelster en voordrachtskunstenares. Zij speelde onder meer bij de Koninklijke Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, Het Schouwtooneel en De Amsterdamsche Tooneelvereeniging. De grote faam die Charlotte Köhler verwierf met haar rollen bij de theatergezelschappen werd zo mogelijk nog overtroffen door het succes dat ze boekte met haar virtuoze solovoordrachten.

Zelf van arme komaf schonk Charlotte Köhler haar vermogen aan het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vereniging van Letterkundigen (voorloper van de Auteursbond). De vereniging richtte in 1988 de Stichting Charlotte Köhler op, die zowel een prijs als een stipendium voor auteurs uitreikt. In 2009 werd de financiële armslag van de Charlotte Köhler Stichting vergroot dankzij een legaat van de overleden schrijfster Netty Koen-Conrad (1971-2008).De recentste toekenning van dit stipendium (2016) was aan Jan Sietsma voor zijn vertaling van Friedrich Schlegels Athenaeum. Fragmenten, essays, kritieken.