Prijzen en stipendia
van en voor auteurs

De Stichting Auteursprijzen bestaat sinds 1 januari 2018 en is de voortzetting en uitbreiding van de stichtingen Charlotte Köhler en Dr. Elly Jaffé, beide tot stand gekomen door genereuze nalatenschappen ter ere en ondersteuning van schrijvers en vertalers.

De Stichting Charlotte Köhler werd opgericht in 1987. Dankzij de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Charlotte Köhler kon sindsdien de Charlotte Köhler Prijs worden uitgereikt aan de schrijver van het beste werk in afwisselend de literaire genres van toneel, poëzie en proza. Daarnaast kon aan aanstormend talent in alle literaire genres het Charlotte Köhler Stipendium worden toegekend.

De Stichting Dr. Elly Jaffé werd nog bij haar leven in 2000 opgericht door mevrouw Elly Jaffé. Dankzij haar bij testament nagelaten erfenis kon de Dr. Elly Jaffé Prijs worden uitgereikt aan de beste literaire vertaler uit het Frans in de voorafgaande periode en het Dr. Elly Jaffé Stipendium aan een beginnend vertaler uit het Frans.

Beide stichtingen werden conform de wensen van de erflaatsters bestuurd door de Vereniging van Letterkundigen (VvL). In 2017 heeft de rechtsopvolger van de VvL, de Auteursbond, besloten de beide stichtingen per 1 januari 2018 te laten opgaan in de nieuwe Stichting Auteursprijzen en de vermogens voortaan te beheren als fondsen op naam, met behoud van alle testamentaire bepalingen over genres, hoogte van de prijzen en wijze van toekenning. De Auteursbond hoopt dat aan de beide oorspronkelijke fondsen op naam nog andere zullen worden toegevoegd.

ANBI-STATUS
De belastingdienst heeft aan de Stichting Auteursprijzen de ANBI-status (cultureel) toegekend.

Stichting Auteursprijzen
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
KvK-nummer: 34127822
RSIN: 809812204
te bereiken via de Auteursbond: 020-6240803 of bureau@auteursbond.nl

BESTUURSSAMENSTELLING

  • Maria Vlaar (voorzitter)
  • Wim Jurg (penningmeester)
  • Jeroen Thijssen (secretaris)
  • Frank Huijsmans
  • Jan Boerstoel

JAARREKENINGEN

De kapitalen van de bovengenoemde stichtingen per 31 december 2017 vormen de startkapitalen van de betreffende fondsen op naam per 1 januari 2018.