Thérèse Cornips Stipendium
De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) heeft in haar testament voorzien in de oprichting van de Stichting Thérèse Cornips. Ze heeft tevens bepaald dat het door haar nagelaten vermogen aangewend dient te worden voor het steunen van literair vertalers en/of schrijvers. Ter verwezenlijking van het genoemde doel heeft de Stichting Thérèse Cornips, als enige erfgename, in […]
  • Literair tijdschrift SKUT (€ 1.750,00) – Vertaalhonorarium voor zeven literair vertalers die een bijdrage gaan leveren aan het project ‘Wie mag er vertalen?’
  • Sebastian Roth (€ 2.500,00) – De verdere ontsluiting van het oeuvre van Rainald Goetz in het Nederlands taalgebied, door middel van vertalingen en omringende activiteiten.
  • Marcel Proust Vereniging (€ 2.000,00) – Bijdrage aan de kosten van een feestelijke dag op 19 november 2022, ter ere van de honderdste sterfdag van Proust en van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging.
  • Katrien Vandenberghe (€ 3.500,00) – Bijdrage aan het project om een boek te schrijven over de IJzer (historie, geografische gesteldheid, persoonlijke herinneringen et cetera).
  • Stichting Feest der Poëzie (€ 2.000,00) – Bijdrage aan het Verlaine-project (voorstelling en bloemlezing).