Stichting Auteursprijzen en ANBI-status

De Stichting Auteursprijzen ontstond op 24 april 2018 uit een fusie van de Stichting Charlotte Köhler en de Dr. Elly Jaffé Stichting. De gefuseerde stichting is daarna hernoemd tot Stichting Auteursprijzen.

De Stichting Auteursprijzen beheert fondsen op naam, bedoeld voor het uitreiken van literaire prijzen en stipendia. Naast fondsen op naam met vermogen zijn er ook fondsen zonder vermogen. De laatste kunnen alleen prijzen of stipendia uitreiken als de St. Auteursprijzen in het betreffende jaar door bijdragen van anderen daarvoor voldoende middelen heeft verkregen.

Er zijn nu drie fondsen op naam met vermogen en twee zonder vermogen.

Fondsen met vermogen

Fonds Charlotte Köhler, ontstaan uit de in 1987 opgerichte Stichting Charlotte Köhler.
Dankzij de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Charlotte Köhler kan eenmaal in de drie jaar de Charlotte Köhler Prijs worden uitgereikt in afwisselend de literaire genres van toneel, poëzie en proza (15.000 euro) en elk jaar het Charlotte Köhler Stipendium (5.000 euro).

Fonds Elly Jaffé, ontstaan uit de in 2000 opgerichte Dr Elly Jaffé Stichting.
Dankzij de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Elly Jaffé kan eenmaal in de drie jaar de Elly Jaffé Prijs worden uitgereikt aan de beste vertaler uit het Frans van de voorafgaande periode (40.000 euro), alsmede het Elly Jaffé Stipendium aan een beginnend vertaler uit het Frans (7.000 euro).

Fonds Thérèse Cornips. Dit fonds werd eerder beheerd door de Stichting Thérèse Cornips en kwam tot stand door de per testament nagelaten erfenis van mevrouw Thérèse Cornips.
Dankzij het fonds kan het Thérèse Cornips Stipendium worden uitgereikt aan natuurlijke personen en rechtspersonen die zich verdienstelijk maken op literair of ander cultureel gebied, in het bijzonder aan professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers.

Fondsen zonder vermogen

Fonds Kees Holierhoek Scenario Prijs. De Kees Holierhoek Scenario Prijs werd in 1993 (eerst onder de naam Lira Scenario Prijs) ingesteld door de Stichting Lira. Dankzij bijdragen van de Stichting Lira Fonds aan de Stichting Auteursprijzen wordt eenmaal in de twee jaar de Kees Holierhoek Prijs (15.000 euro) uitgereikt aan de schrijver van het beste oorspronkelijk Nederlandstalige scenario in de voorafgaande twee jaar.

Heijermans Fonds. Het Heijermans Fonds reikt, na het verwerven van voldoende middelen, op gezette tijden een aanmoedigings-stipendium uit aan een vrouwelijke auteur van een recent werk. Het kan gaan om werk in alle binnen de Auteursbond beoefende literaire en niet-literaire genres. Het werk is sociaal geëngageerd en/of emancipatoir.

Fondsen met vermogen delen mee in de algemene baten en lasten van de stichting naar rato van hun inleg per 1 januari van het betreffende jaar. Dit geldt daarmee ook voor de winst en het verlies op de beleggingen. De wijze van beleggen is vastgelegd in een zogeheten Duurzaam Fondsen Mandaat (er wordt bijvoorbeeld niet belegd in de wapen- en tabaksindustrie).

ANBI-Status

De belastingdienst heeft aan de Stichting Auteursprijzen de ANBI-status (cultureel) toegekend.

Stichting Auteursprijzen
De Lairessestraat 125
1075 HH Amsterdam
KvK-nummer: 34127822
RSIN: 809812204
te bereiken via de Auteursbond: 020-6240803 of bureau@auteursbond.nl

Bestuur

  • Miro Lucassen (voorzitter)
  • Nisrine Mbarki (secretaris)
  • Bas ter Balkt (penningmeester)
  • Jan Boerstoel
  • Bo van Bommel
  • Barbara Jurgens
  • Canan Marasligil
  • Gustaaf Peek
  • Liesbet van Zoonen

Publicatieplicht ANBI algemeen

Jaarrekeningen

De kapitalen van de bovengenoemde stichtingen per 31 december 2017 vormen de startkapitalen van de betreffende fondsen op naam per 1 januari 2018.