Prijzen en stipendia
van en voor auteurs

Nieuws
Prijzen en stipendia

Dr. Elly Jaffé Prijs

De Dr. Elly Jaffé Prijs is een driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling uit het Frans naar het Nederlands van verhalend of beschouwend proza, poëzie en toneel. > Meer over deze prijs

Charlotte Köhler Prijs

De Charlotte Köhler Prijs is een belangrijke, driejaarlijkse prijs voor een auteur die een hoogstaand proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven. > Meer over deze prijs

Kees Holierhoek Scenario­prijs

De Kees Holierhoek Scenarioprijs is de grootste scenarioprijs in het Nederlandse taalgebied. De winnaar ontvangt € 15.000. De prijs is in 1993 in het leven geroepen door Stichting Lira. Hij wordt om het jaar toegekend aan een scenarioschrijver of een schrijversteam van Nederlandse televisiedrama binnen een algemeen of specifiek dramatisch genre. > Meer over deze prijs

Thérèse Cornips Stipendium

De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) bepaalde in haar testament dat haar nagelaten vermogen gebruikt moest worden om literair vertalers en/of schrijvers te steunen. Vanaf 2020 kunnen professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers een aanvraag indienen voor het Thérèse Cornips Stipendium. Jaarlijks worden één of meerdere stipendia beschikbaar gesteld. > Meer over deze prijs

Heijermans Fonds

Het Heijermans Fonds reikt op gezette tijden een stipendium uit aan een vrouwelijke auteur die een zich onderscheidend proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven dat sociaal geëngageerd en/of emancipatoir is. De prijs is van toepassing op alle literaire en niet-literaire genres binnen de Auteursbond. De prijs is niet aan leeftijd gebonden en geldt voor zowel beginnende als meer gevestigde schrijfsters. Het Heijermans Fonds, dat is ondergebracht als fonds op naam bij de Stichting Auteursprijzen, kent de prijs toe op voordracht van een deskundige jury. > Meer over deze prijs
Stichting Auteursprijzen en ANBI-status

ANBI

De Stichting Auteursprijzen bestaat sinds 1 januari 2018 en is de voortzetting en uitbreiding van de stichtingen Charlotte Köhler en Dr. Elly Jaffé, beide tot stand gekomen door genereuze nalatenschappen ter ere en ondersteuning van schrijvers en vertalers. > Meer over onze ANBI-status