Charlotte Köhler Stipendium Vertalen voor Lisa Thunnissen

17 juni 2021

Het Charlotte Köhler Stipendium 2021, een aanmoedigingstoelage voor literair talent, is op woensdag 16 juni uitgereikt aan vertaler Lisa Thunnissen. In het Van Deysselhuis nam zij een oorkonde en cheque ter waarde van €5.000,- in ontvangst.

Lisa Thunnissen krijgt het stipendium voor haar vertalingen van het werk van Zuid-Amerikaanse auteurs als Eduarde Halfon, Aura Xilonen en Raúl Zurita.De jury, bestaande uit Jacqueline Bel (voorzitter), Jan Sietsma (laureaat vertalen 2016), Chris van de Poel en Ton Naaijkens, roemt ‘het ogenschijnlijke en dus verbluffende gemak waarmee Thunnissen de vaart van Halfon, de bewogenheid van Zurita en de speelsigheden van Lun en Xilonen weet te evenaren’.

Lisa Thunissen ontvangt cheque uit handen van Maria Vlaar, voorzitter van Stichting Auteursprijzen. Foto: Inigo Garayo.


Uit het juryrapport:
“[Thunnissen] overtuigde door haar vermogen natuurlijke uitdrukkingen te bezigen op het moment dat de tekst daarom vroeg; waar afgeweken werd, werd door haar afgeweken, ze had met andere woorden steeds het juiste maatgevoel en vooral een feilloos zintuig voor de gewenste toon. Ze wist zich in te leven in de verschillende stemmen die in de wereld van de door haar ontsloten literatuur weerklonken, ook als het om humor, ironie of poëtische emotie ging.”

Lees het juryrapport

Vlnr: Chris van de Poel, Ton Naaijkens, Jan Sietsma, jacqueline Bel. Foto: Inigo Garayo.

Over het stipendium
Het Charlotte Köhler Stipendium wordt jaarlijks toegekend aan een auteur van wie in de afgelopen vijf jaar titels of vertalingen zijn uitgebracht. Elk jaar komt een ander genre in aanmerking: literaire vertaling (2021), proza (2022), poëzie (2023), of toneel (2024).

Meer over Charlotte Köhler prijs en stipendium