Heijermans Vrouwen Fonds

Over het Fonds

Het Heijermans Vrouwen Fonds reikt op gezette tijden een stipendium uit aan een vrouwelijke auteur die een zich onderscheidend proza-, poëzie- of toneelwerk heeft geschreven dat sociaal geëngageerd en/of emancipatoir is. De prijs is van toepassing op alle literaire en niet-literaire genres binnen de Auteursbond. De prijs is niet aan leeftijd gebonden en geldt voor zowel beginnende als meer gevestigde schrijfsters. Het Heijermans Fonds, dat is ondergebracht als fonds op naam bij de Stichting Auteursprijzen, kent de prijs toe op voordracht van een deskundige jury.

Het Heijermans Vrouwen Fonds is een open fonds zodat ook derden eraan mogen bijdragen, mits deze bijdragen geen andere voorwaarden met zich meebrengen dan vermeld in het reglement. Te zijner tijd zal de nalatenschap van beide oprichters ten goede komen aan het Heijermans Vrouwen Fonds.

Wat is het Heijermans Vrouwen Fonds?

Het Heijermans Vrouwen Fonds is een fonds voor vrouwelijke auteurs, opgericht door de schrijfsters Atie Vogelenzang en Wendela de Vos. Wendela de Vos is de kleindochter van Herman Heijermans. De proza- en toneelschrijver Herman Heijermans behoeft geen toelichting. Zijn sociale en maatschappelijke engagement is nog altijd actueel. Er schreven echter nog meer mensen in de Heijermans-familie, allemaal vrouwen. Zoals zijn zuster Ida, zijn tweede vrouw Annie Heijermans-Jurgens, zijn Amerikaanse nicht Eda, zijn dochters, waaronder Marjolein (moeder, respectievelijk schoonmoeder van de oprichters van het fonds) en kleindochters. Allemaal sociaal betrokken, zelfstandig en onafhankelijk in hun denken en doen. De voorwaarden voor het stipendium zijn in lijn daarmee gekozen.

De oprichters van het Heijermans Vrouwen Fonds publiceerden proza, korte verhalen, poëzie en theaterteksten, zowel onder eigen naam, alsook gezamenlijk onder pseudoniem.