In Memoriam Kees Holierhoek

2 oktober 2023

Zaterdag bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid en voormalig voorzitter Kees Holierhoek op 23 september op 81 jarige leeftijd is overleden. Kees heeft aan de wieg gestaan van het collectief beheer voor schrijvers en vertalers in Nederland, met als belangrijkste wapenfeit de oprichting van Stichting Lira in 1986. Kees was tevens actief betrokken bij de oprichting van de Stichting Rechtshulp Auteurs, het Contractenbureau en de aanschaf en instandhouding van het Van Deysselhuis.

Naast een succesvolle carrière als schrijver van proza, scripts en toneelstukken -hij werkte mee aan het scenario van de legendarische Verhoeven-film Soldaat van Oranje- werd Kees vooral bekend als grondlegger van een groot aantal regelingen en voorzieningen waar schrijvers en vertalers die beroepsmatig actief zijn gebruik van kunnen maken.

Stichting Lira

Lira, een zogeheten collectieve beheersorganisatie (cbo), groeide onder Kees uit tot een stichting waarbij inmiddels meer dan 15.500 romanschrijvers, vertalers, dichters, scenaristen, journalisten en andere schrijvers zijn aangesloten. Lira zet zich in voor een betere positie van auteurs zoals schrijvers, vertalers en freelance journalisten ‘door uitoefening, bescherming en bevordering van auteursrechten’. 

Het voorzitterschap van Lira luidde een periode in dat Kees zich steeds minder richtte op schrijven – hoewel hij dat altijd is blijven doen – en steeds meer op het behartigen van de belangen van auteurs. “Ik heb twee kanten, een heel organisatorische kant en een schrijfkant”, zei hij daarover in Plot Magazine. “Dat organisatorische had ik op middelbare school al. En vanuit mijn succes als schrijver werd ik opnieuw gevraagd voor vertegenwoordigende functies. Vóór de Lira-tijd onderhandelde ik al met het honorariumcollege van de NOS bijvoorbeeld.”

Kees Holierhoek Scenarioprijs

In 2016 nam Kees Holierhoek na 30 jaar voorzitterschap afscheid van Lira. Als eerbetoon voor zijn niet aflatende inzet voor schrijvers van alle bloedgroepen, werd de Kees Holierhoek Scenarioprijs naar hem vernoemd.

Deze vakprijs is de grootste scenarioprijs voor tv-series in het Nederlands taalgebied. De winnaar ontvangt € 15.000. De prijs wordt om het jaar toegekend aan een scenarioschrijver of een schrijversteam van Nederlands televisiedrama binnen een algemeen of specifiek dramatisch genre. Kees kon de uitreiking in november 2021 nog persoonlijk bijwonen en ontving bij die gelegenheid een dankbetuiging van Maria Vlaar.

We blijven Kees dankbaar voor zijn niet aflatende inzet voor de belangen van schrijvers en vertalers.