Winnaars Thérèse Cornips Stipendium 2023 bekend

13 april 2023

De winnaars van het Thérèse Cornips Stipendium 2023 zijn bekend. Zij ontvangen ieder een geldbedrag voor het verder verwezenlijken van hun plannen op literair gebied. Het beschikbare budget van € 12.500 wordt over vijf projecten verdeeld.

Gehonoreerde aanvragen

Er waren 34 aanvragen ingediend, waarvan er vijf zijn gehonoreerd:

  1. Toneelvertaler Mike Sens ontvangt € 1.750  voor de voltooiing van zijn vertaling van Visions nocturnes, een stuk van de Franstalige Belgische schrijver Patrick Delperdange.
  2. Ger Beukenkamp ontvangt €1.000 voor de omwerking van zijn boek Multatuli, Het leven van een klokkenluider in twintig dialogen. Deze dialogen zullen in de nabije toekomst worden gelezen, gespeeld en gepodcast.
  3. De dichteres Marwin Vos ontvangt €1.025 voor de vertaling en promotie van 15 gedichten van de in 2009 overleden dichteres Sonja Prins naar het Engels.
  4. Chiara Tissen krijgt € 1.760 om samen met theatergroep Suburbia te werken aan de repetities en montage van het door haar vertaalde stuk Tom à la ferme van Michel Marc Bouchard. Het stuk zal in de zomer van 2023 dertig keer worden gespeeld.
  5. Floor Tinga en Milouska Meulens ontvangen € 7.000 voor de totstandkoming van Het grote Caribische verhalenboek, te publiceren bij uitgeverij Querido. Het stipendium is bedoeld voor de auteurs van de geplande veertien korte verhalen.

Keuzeproces

De jury heeft bij het voordragen van de winnaars aan de Stichting Auteursprijzen onder meer gekeken naar de mogelijkheden om de projecten uit te voeren. Ook de transparantie van de begroting speelde een belangrijke rol. Verder is de jury in gedachte te rade gegaan bij de naamgeefster van het fonds, die zo veel affiniteit had met de literatuur, met het vertaalvak en met kunst in het algemeen.

Over het Thérèse Cornips Stipendium

Vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) nam in haar testament de wens op de Stichting Thérèse Cornips op te richten. Haar nagelaten vermogen moest worden gebruikt om literair schrijvers en vertalers te steunen. Daartoe is haar vermogen grotendeels ondergebracht bij de Stichting Auteursprijzen. Conform de bedoelingen van de naamgeefster stelt dit fonds sinds 2020 jaarlijks één of meerdere stipendia beschikbaar.