Thérèse Cornips Stipendium
De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) heeft in haar testament voorzien in de oprichting van de Stichting Thérèse Cornips. Ze heeft tevens bepaald dat het door haar nagelaten vermogen aangewend dient te worden voor het steunen van literair vertalers en/of schrijvers. Ter verwezenlijking van het genoemde doel heeft de Stichting Thérèse Cornips, als enige erfgename, in […]

De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) heeft in haar testament voorzien in de oprichting van de Stichting Thérèse Cornips. Ze heeft tevens bepaald dat het door haar nagelaten vermogen aangewend dient te worden voor het steunen van literair vertalers en/of schrijvers.

Ter verwezenlijking van het genoemde doel heeft de Stichting Thérèse Cornips, als enige erfgename, in maart 2019 haar vermogen grotendeels ondergebracht bij de Stichting Auteursprijzen in het `Fonds op naam-Thérèse Cornips’. Conform de bedoelingen van de naamgeefster stelt dit fonds met ingang van 2020 en bij voorkeur jaarlijks één of meerdere stipendia beschikbaar.

Boekje

Wie een stipendium ontvangt, krijgt tevens een mooi uitgegeven boekje vol informatie over de gulle geefster. Constantijn Kelk introduceert Thérèse Cornips in haar kleurrijke leefwereld. Jeanne Holierhoek herdenkt haar in grootse stijl en belicht haar eminente rol in ‘de vertalerij’, zoals ze het zelf noemde. Voorbeelden van haar werkwijze zijn verhelderend. Thérèses dankwoorden voor de Nijhoffprijs laten zien hoezeer het vak van vertaler geëvolueerd is sinds zij lang geleden begon aan Prousts Recherche.

Ook geïnteresseerd? Het boekje is te koop voor €25. De opbrengst wordt gebruikt om het Stipendiumfonds Thérèse Cornips aan te vullen. Mail naar bureau@auteursbond.nl.

Foto: Thérèse Cornips met haar Proust-vertalingen boven haar hoofd in Illiers-Combray. Michiel Hendryckx.