Prijzen en stipendia
van en voor auteurs

Dien je aanvraag in!

De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) bepaalde in haar testament dat haar nagelaten vermogen gebruikt moest worden om literair vertalers en/of schrijvers te steunen. Vanaf 2020 kunnen professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers een aanvraag indienen voor het Thérèse Cornips Stipendium. Jaarlijks worden één of meerdere stipendia beschikbaar gesteld.

Hoogte stipendium
Het Thérèse Cornips Stipendium bedraagt jaarlijks max. € 10.000. Dit bedrag kan verdeeld worden over meerdere projecten.

Welke projecten komen in aanmerking?
Een activiteit, of reeks van activiteiten waarin (vertaalde of oorspronkelijke) literatuur centraal staat. Muziek, toneel of een andere kunstvorm kunnen betrokken zijn bij het project.
Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een vertaalproject (bij voorkeur een vertaling Frans-Nederlands)
 • Een studiereis t.b.v. een vertaalproject
 • Een voorstelling waarin literatuur een belangrijke rol speelt
 • De organisatie van een tentoonstelling of workshop

Projecten die niet in aanmerking komen:

 • Een voltooid project
 • Een project dat al eerder subsidie heeft ontvangen van het Nederlands Letterenfonds of een ander kunstfonds
 • Een project dat wordt gerealiseerd voor vertoning primair buiten Nederland of Vlaanderen

Wie kunnen een aanvraag indienen?

 • Professionele schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers
 • Aanvragen kunnen gedaan worden door samenwerkende duo’s of in groepsverband, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon
 • Ook samenwerkingsverbanden van literair vertalers met kunstenaars of musici komen in aanmerking

Jury

 • Aanvragen worden beoordeeld door een jury. De jury bestaat uit:
 • Jeanne Holierhoek (voorzitter)
 • Lieneke Frerichs
 • Ser J.L. Prop

Stuur je aanvraag in!
Om je aanvraag in te dienen, gebruik je het inschrijfformulier. Je aanvraag moet voorzien zijn van:

 • Een projectomschrijving van maximaal één A4 waaruit blijkt dat het stipendium noodzakelijk is voor de realisering van het project
 • Een begroting
 • Een korte biografie van de aanvrager(s) (maximaal 10 regels per persoon)

De aanvraag voor het stipendium kan uitsluitend via het inschrijfformulier worden ingediend. Aanvragen die per post of e-mail worden ingestuurd, worden niet in behandeling genomen.

> Bekijk het reglement

Belangrijke data

 • Deadline aanvraag: 31 januari 2020
 • Bekendmaking: 31 maart 2020
 • Uitreiking: voorjaar 2020

Heb je vragen?
Neem dan contact op met Carmen Halfhide via carmen.halfhide@auteursbond.nl

> Inschrijfformulier