Thérèse Cornips Stipendium
De vertaalster Thérèse Cornips (1926-2016) heeft in haar testament voorzien in de oprichting van de Stichting Thérèse Cornips. Ze heeft tevens bepaald dat het door haar nagelaten vermogen aangewend dient te worden voor het steunen van literair vertalers en/of schrijvers. Ter verwezenlijking van het genoemde doel heeft de Stichting Thérèse Cornips, als enige erfgename, in […]

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Aanvragen voor een Thérèse Cornips Stipendium kunnen worden ingediend door  professionele  schrijvers van literair werk, literair vertalers en toneelschrijvers, door samenwerkende duo’s of nog grotere groepen, al dan niet in de vorm van een rechtspersoon. Ook samenwerkingsverbanden van literair vertalers met kunstenaars of muzikanten komen in aanmerking.

Een vertaler of schrijver kan het stipendium niet meer dan eenmaal ontvangen.

Jury

Aanvragen worden beoordeeld door een jury. De jury bestaat uit Jeanne Holierhoek (voorzitter),  Lieneke Frerichs, Ser J.L. Prop.

Voor welke projecten kun je een aanvraag indienen?

 • Groepsprojecten
 • Individuele projecten

In aanmerking komen:

Een activiteit, of reeks van activiteiten waarin (vertaalde of oorspronkelijke) literatuur centraal staat.  Muziek, toneel of een andere kunstvorm kan betrokken zijn bij het project.

Bijvoorbeeld

 • Een vertaalproject (bij voorkeur een vertaling Frans-Nederlands)
 • Een studiereis t.b.v. een vertaalproject
 • Een voorstelling waarin literatuur een belangrijke rol speelt
 • De organisatie van een tentoonstelling of workshop.

Projecten die niet in aanmerking komen:

 • Een voltooid project
 • Een project dat al eerder subsidie heeft ontvangen van het Nederlands Letterenfonds of een ander kunstfonds
 • Een project dat wordt gerealiseerd voor vertoning primair buiten Nederland of Vlaanderen

Hoogte stipendium

Jaarlijks max. € 12.500, mogelijk verdeeld over meerdere projecten.

Procedure

 • Een aanvraag voor het stipendium kan uitsluitend digitaal worden ingediend via een inschrijfformulier van de Stichting Auteursprijzen
 • De aanvraag kan alleen door een persoon, een groep of een rechtspersoon worden ingediend
 • De aanvraag is voorzien van een motivering waaruit onder meer blijkt dat het stipendium noodzakelijk is voor de realisering van het werk dat de aanvrager voornemens is tot stand te brengen

Voorstel/ontwerp van de uit te voeren activiteit

 • Een projectomschrijving  van maximaal één A4
 • Een begroting
 • Korte biografie van de aanvragende auteurs en/of kunstenaars (van maximaal 10 regels per persoon)

Meer informatie

heb je vragen? Stuur een email naar carmen.halfhide@auteursbond.nl

Belangrijke data

 • Uiterste datum indienen aanvraag: 1 maart 2024
 • Bekendmaking: april 2024
 • Uitreiking juni 2024 in Amsterdam